Nov 12, 2007

Legibilityการพิมพ์ที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการจัดวางของหน้ากระดาษ รวมทั้งการใช้สีและขนาดตัวหนังสือ สมองจะสามารถอ่านได้อย่างเป็นระบบระเบียบหากมีการจัดเรียงของหน้ากระดาษนั้นๆที่ถูกต้อง ในที่นี้หมายถึงต้องมีการจัดวางลำดับลักษณะตัวหนังสือให้อ่านง่าย และมีลำดับขั้นการแสดงข้อมูลที่ดี หากคุณเขียนกระดาษที่อัดไปด้วยตัวหนังสือเล็กๆเต็มหน้ากระดาษ โดยไม่มีการย่อหน้า ไม่มีตัวอักษรเล็กใหญ่เพื่อบอกว่าเริ่มต้นประโยคใหม่ ไม่มีตัวหนาหรือเอียงเพื่อบอกว่าเป็นการเน้น การกระทำดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้อ่านหมดความสนใจในสิ่งที่คุณเขียน เพราะเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มอ่านจากตรงไหน และข้อมูลก็ดูเยอะมากอีกทั้งไม่มีความเป็นระเบียบและสับสนเป็นอย่างยิ่งต่อผู้อ่าน แม้กระทั่งการใช้ตัวหนา นั้นหากเราพิมพ์ตัวหนาทั้งหน้ากระดาษ ตัวหนังสือที่ต้องการเน้นให้หนานั้นก็จะไม่เป็นจุดเด่นอีกแล้ว เพราะตอนนี้ตัวหนังสือทุกตัวบนหน้านี้ "หนา" หมดทุกตัว
การพิมพ์ที่ดีนั้นเปรียบเสมือนได้กับการใช้สีสำหรับการวาดภาพว่าเราจะออกแบบอย่างไรให้มันน่าดึงดูดใจ สำหรับการพิมพ์ก็เช่นกัน แต่จุดประสงค์ของเราไม่ใช่ความน่าดึงดูดใจ แต่เป็นความเรียบง่าย สะอาดสะอ้านและสบายตา ข้อมูลถูกจัดอย่างเป็นระบบ ในที่นี้จะทำให้ตัวผู้อ่านนั้นรับรู้ข้อมูลได้ดีขึ้น การเขียนอย่างไม่มีระเบียบนอกจากจะทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจลำดับข้อมูลที่ชัดเจนแล้ว ยังทำให้ผู้อ่านยากที่จะคาดเดาว่าสิ่งพิมพ์นี้มีการจัดเรียงข้อมูลยังไง ถ้าต้องการข้อมูลชิ้นนี้จะต้องเปิดที่หน้าไหน แต่หากมีการจัดแบ่งออกเป็นสัดเป็นส่วนผู้อ่านก็จะรู้ว่าต้องหาข้อมูลจากไหน

Nov 5, 2007